Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) is een uitwisseling tussen jongerenraden van jeugdzorginstellingen in Nederland. Per jaar worden er in de regio’s Zuid, West en Oost elk drie bijeenkomsten georganiseerd. Jongeren komen samen, bespreken thema’s waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben en nemen steeds een kijkje bij een andere instelling, omdat de bijeenkomsten om de beurt worden georganiseerd.

Werkzaamheden

Voor Jeugdwelzijnsberaad (JWB) heb ik een WordPress-website gemaakt. Onderdeel van dit project was het toevoegen van een gesloten Download-pagina, de mogelijkheid van het toevoegen van vlogs en het realiseren van een blog-pagina. De medewerkers van JWB hebben nu zelf toegang tot de website en kunnen nieuws, blogs, columns en andere media plaatsen.

 www.jeugdwelzijnsberaad.nl