Als designer help ik jou met strategische design-keuzes.

Jouw ideeën en wensen staan centraal tijdens het ontwerpproces. Wie ben je? Welk verhaal wil je vertellen? Wie is je doelgroep? Hoe kunnen we dit gaan vormgeven? Dit zijn vragen die we gaan beantwoorden. In het proces van strategisch concept naar realisatie zoek ik altijd naar de meest eenvoudige en heldere oplossingen. Wil je weten hoe ik werk bij grotere projecten? Scroll dan even naar beneden.

Stap 1

Kennismaking

Stap 2

Uitwerking ideeën

Stap 3

Realisatie product

Stap 4

Publicatie

Werkwijze tijdens grote projecten: user centered design

Tijdens grote designprojecten werk ik volgens de user centered design methode, waarbij de behoeften en wensen van de gebruiker centraal staan in het ontwerpproces. Dit proces wordt onderverdeeld in vier fases: analyse, ontwerp, evaluatie en implementatie. Het is geen lineair proces, maar een cyclus.

1. Analyse

Om te beginnen met de user centered design aanpak wordt gestart met het uitschrijven van een visie en doelstellingen. Hierbij staat de doelgroep centraal, waarbij informatie wordt verzameld over kennis, ervaringen en vaardigheden. Tijdens deze fase worden ook persona’s en customer journeys uitgewerkt (zie volgende alinea).

2. Ontwerp

In de ontwerpfase wordt gestart met het uitwerken van moodboards, het de navigatiestructuur, de schetsen en de prototypes.

3. Evaluatie

Na iedere tussenstap in het ontwerpproces vindt er evaluatie plaats, aan de hand van gebruikerstesten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld usability testing.

4. Implementatie

Tijdens de laatste stap worden de prototypes uitgewerkt en aanpast op basis van de resultaten uit de evaluatie. Hier kunnen bijvoorbeeld bezoekersstatistieken of AB-tests worden gebruikt.

Persona’s

Om user centered design te faciliteren, maak ik vaak gebruik van persona’s, customer journeys en use cases. Een persona is een fictief karakter met alle karakteristieken van de eindgebruiker, het is in feite een beeldende beschrijvingen van typerende, fictieve personen uit jouw doelgroep. De persona heeft specifieke eigenschappen, wensen en gedragingen. Het is een verzonnen persoon, maar door een concrete beschrijving te geven wordt het een typische klant van je bedrijf.

Customer journey

De customer journey is het pad dat een consument aflegt om uiteindelijk een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen. Hierbij wordt elke stap die de gebruiker maakt vastgelegd (visueel of tekstueel). Met het maken van een ‘customer journey map’ kun je deze reis inzichtelijk maken. Deze methode kan positief bijdragen aan de user experience van een (online) klant en kan de tekortkomingen van de communicatie naar de klant toe blootleggen.

Meer weten over mijn aanpak?